Beschluss

Erprobungs-Richtlinie:
Tonsillotomie bei rezidivierender akuter Tonsillitis